Katso Tilastopajan tilastoja!

JÄSENET

Aaltonen Timo
Akonniemi Aulis
Grahn Bo
Halvari Mika
Harju Arsi
Haukijärvi Jarkko
Häggblom Robert
Illikainen Jani
Karlsson Conny
Koistinen Markus
Kuoppa Jari
Reinikainen Tepa
Ronkainen Janne
Simola Seppo
Ståhlberg Reijo
Tiisanoja Ville
Tuokko Markku
Töyrylä Kari
Vasara Mika
Yrjölä Matti

KERHON JÄSENET

Kerhon jäsenmäärä on 20. Näistä aktiiveja on 2. Muut jäsenet ovat jättäneet taakseen aktiivi- kuulantyöntäjäuransa. Vihreämpien niittyjen ääreen on siirtynyt 2 kerholaista (Simola 2003 ja Kuoppa 2003).

Kerhon jäsenkriteeri on yksinkertainen; Suomen kansalaisen ei tarvitse kuin työntää 20 m, naiset 4 kg- ja miehet 7,2 kg- kuulaa virallisissa kilpailuissa. Kun henkilö saavuttaa rajapyykin, ottaa Kerho syyskokouksessaan nuhteettoman kansalaisen jäsenekseen. Kerhosta voi erota, mutta siihen täytyy saada kerhon hallituksen lupa.

Virallinen sääntökohta jäsenkriteerin täyttymisestä kuuluu näin:

Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka virallisissa kilpailussa työntänyt 4,0 kg (naiset) tai 7,260 kg (miehet) kuulaa vähintään 20,00 metriä. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Ellei jäsen ole täyttänyt yhdistyksen sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hänet erottaa.