Se Tilastopajas statistik!

MEDLEMMARNA

Aaltonen Timo
Akonniemi Aulis
Grahn Bo
Halvari Mika
Harju Arsi
Haukijärvi Jarkko
Häggblom Robert
Illikainen Jani
Karlsson Conny
Koistinen Markus
Kuoppa Jari
Reinikainen Tepa
Ronkainen Janne
Simola Seppo
Ståhlberg Reijo
Tiisanoja Ville
Tuokko Markku
Töyrylä Kari
Vasara Mika
Yrjölä Matti

KLUBBENS MEDLEMMAR

Klubben hade  2008 20 medlemmar. 2 av dessa var då aktiva. De övriga medlemmarna hade lämnat den aktiva karriären bakom sig. Två klubbmedlemmar lämnade jordelivet år 2003, dvs. Seppo Simola och Jari Kuoppa.

Kriterierna för medlemskap i 20 meters klubben är enkla, beroende på hur man tänker. Det räcker med att en finsk medborgare stöter 20 meter i en officiell tävling, damerna med 4 kilograms och herrarna med 7,260 kilograms kula. Då en person har nått den här gränsen på en dylik tävling, besluter klubben om att motta denna medborgare i sin krets som medlem.

Det officiella stadgemomentet för att uppfylla medlemskriteriet lyder:

Varje finsk medborgare, som i en officiell tävling har stött 4,0 kg (damer) eller 7,260 kg (herrar) kula minst 20,00 meter, kan ansluta sig till 20 meters klubben vars styrelse besluter om godkännande En medlem har rätt att lämna klubben genom att skriftligen meddela därom till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen i samband med klubbens höstmöte. Ifall en medlem inte har uppfyllt klubbens förhållningsregler, kan denna avskedas.